Wie worden de opvolgers van Hubert en Roy?

Wie volgen Hubert Kuijpers en Roy Crielaard op als Constructeur en Talent van het jaar? Dat zal de komende twee maanden duidelijk worden. Kandidaten kunnen tot 1 mei 2019 worden voorgedragen.

Huidig Constructeur van het Jaar is Hubert Kuijpers van Pieters Bouwtechniek. Hem kwam die eer toe vanwege zijn inzet voor duurzaamheid. Ook zijn durf op het gebied van houtconstructies – hij wordt gezien als een van de specialisten op dat vlak – sprak de jury bijzonder aan.

Roy Crielaard werd verkozen tot Talent van het Jaar omdat hij op jonge leeftijd al zichtbaar heeft bijgedragen aan zowel een aantal in het oog springende projecten als aan externe activiteiten. Opvallend vond de jury zijn besluit om, na een start bij Arup, voor een aannemer te gaan werken (Heijmans). Hiermee wil hij zijn blikveld verruimen om zo een nog betere constructeur te worden.

Ambassadeurs
Zowel Kuijpers als Crielaard ervaren de titel als een grote eer. En voor de buitenwereld is de benoeming zeker niet ongemerkt gebleven. Vele malen werden ze er het afgelopen jaar aan herinnerd. Alleen een podium waarop ze hun boodschap konden uiten ontbrak nog wel eens. In een interview (zie kader) geven ze aan dat ze graag iets meer gelegenheid zouden krijgen om het belang en de schoonheid van het vak constructeur uit te dragen. Zowel voor de eigen beroepsgroep als in de rest van de keten. En misschien ook wel op scholen om zo jonge mensen te enthousiasmeren voor het in hun ogen mooiste vak dat er is.

De organisatie en de jury hebben al aangegeven daar dit jaar meer werk van te gaan maken. Op die manier zullen de winnaars beter zichtbaar worden als ambassadeurs van het vak. Daarbij wordt onder andere samengewerkt met Cement.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *