Hubert Kuijpers constructeur van het jaar 2018

Hubert Kuijpers van Pieters Bouwtechniek werd tijdens de Constructeursdag op 14 juni verkozen tot constructeur van het jaar 2018. Roy Crielaard (Heijmans) mag zich het hele jaar talent van 2018 noemen. De verkiezing ‘Constructeur van het jaar’ gaat over de toekomst van het vakgebied. Voor deze verkiezing komen personen in aanmerking die zich op een bijzondere wijze gepresenteerd hebben én ambassadeur zijn van het vak.

Hubert Kuijpers

Ir. Hubert Kuijpers scoorde op alle vier door de jury geformuleerde criteria (zie hieronder) bovengemiddeld. Zo benoemde de jury dat zijn werk maatschappelijk zeer relevant is op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector. Ook wordt hij door opdrachtgevers vanuit verschillende disciplines goed ‘gevonden’, zowel aannemers, ontwikkelaars als architecten. Zijn integrale blik is daarbij cruciaal. Hij draagt bij en draagt uit: veel gevraagd spreker, actief en zichtbaar. Hij is sterk gericht op houtconstructies en wordt algemeen gezien als een van de vijf specialisten op dat vlak. Hij uit dat niet alleen in projecten – onder meer met de integratie van constructie en architectuur – maar ook bij de doorontwikkeling van het vakgebied.

Talent van het Jaar 2018
Ir. Roy Crielaard is benoemd tot Talent van het jaar. Hij is recent (2015) Cum Laude afgestudeerd, heeft op jonge leeftijd al zichtbaar bijgedragen aan een aantal in het oog springende en diverse projecten: hoogbouw, aardbevingsbestendig bouwen, brandveiligheid en duurzaam en circulair bouwen. Hij is daarbij sterk extern gericht (bestuur commissie Bouw KIVI en commissie Imago VNconstructeurs) en is actief betrokken bij uitdragen van het vak, ook al tijdens de studie. Ook heeft hij al drie publicaties op naam.

Hij koos er bovendien recent bewust voor om na een aantal jaren bij een ingenieursbureau, nu bij het ingenieursbureau van een aannemer te gaan werken (Heijmans)

Criteria
Kandidaten zijn door de jury beoordeeld op vier criteria:

 1. Vernieuwende en aansprekende constructies. Constructies die vernieuwend zijn in materiaalgebruik, door een volgende stap in de toepassing van digitalisering, circulariteit of bijzondere oplossingen voor constructieve uitdagingen. Met altijd aandacht voor de succesvolle integratie van architectuur, systemen en constructie.
 2. Maatschappelijk relevant. Het werk van de constructeur van het jaar (binnen en buiten projecten) is maatschappelijk relevant en relevant voor de opdrachtgever. Door invulling te geven aan actuele en grote thema’s binnen de sector en de maatschappij.
 3.  Bijdragen aan en zichtbaar maken van ontwikkeling van het vakgebied. Door een verdere ontwikkeling van het vakgebied voor de opgaven van morgen. En deze ontwikkelingen uit te dragen binnen, en juist buiten de bouwsector. In publicaties, door zichtbaarheid in de media, door deelname aan commissies voor normalisatie, kennisontwikkeling en borging en actief in bijdragen aan onderwijs en onderzoek.
 4. Bijdrage aan goede samenwerking binnen projectteams. Goede projecten in het heden zijn de basis voor de toekomst. En niemand kan dat alleen. De constructeur van het jaar draagt bij aan een goede samenwerking binnen elk projectteam. En neemt hierin initiatief en voert hierop regie.

Prijsuitreiking op de Constructeursdag. winnaar Talent van het jaar 2018: Roy Crielaard(midden) en winnaar Constructeur van het jaar 2018: Hubert Kuijpers (rechts). Met juryvoorzitter Jack Amesz (links). Foto: Ron Offermans

Jury
De jury voor Constructeur van het Jaar bestond uit een mix van personen uit verschillende delen van de bouwsector:

 • Jack Amesz – gemeente Den Haag, voorzitter
 • Joost Vos – Benthem Crouwel Architecten
 • Willem van Dijk – Heijmans Bouw en Techniek
 • Hein Brakel – Pieters Bouwtechniek
 • Pierre Hendrikx – Youcon
 • Pim Peters – Constructeur van het Jaar 2017
 • Steven Schoenmakers – Talent van het Jaar 2017

De verkiezing Constructeur van het Jaar en de Constructeursdag zijn initiatieven van Betonvereniging, Bouwen met Staal, VNconstructeurs en Youcon.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *