Constructeur van het jaar

Ieder jaar wordt uit de genomineerde constructeurs van Nederland een constructeur van het jaar verkozen en bekend gemaakt tijdens de constructeursdag. Deze eervolle titel komt toe aan de constructeur die op een positieve manier zijn vak uitdraagt en een voorbeeld is voor anderen.

_

2019 – Geen
2018 – Hubert Kuijpers – Pieters Bouwtechniek
2017 – Pim Peters – IMd
2016 – Jan Peeters – Fibercore Europe
2015 – Maurice Hermens – Royal Haskoning, Frank Kaalberg – Witteveen Bos
2014 – Johan Galjaard – ABT
2013 – John Kraus – Royal HaskoningDHV
2012 – Lázló Vákár – Movares