Beoordelingscriteria

Criteria
Kandidaten worden door de jury beoordeeld op vier criteria:

1. Vernieuwende en aansprekende constructies. Constructies die vernieuwend zijn in materiaalgebruik, door een volgende stap in de toepassing van digitalisering, circulariteit en/of bijzondere oplossingen voor constructieve uitdagingen. Met altijd aandacht voor de succesvolle integratie van architectuur, systemen en constructie. Dat deze constructies veilig zijn, spreekt  vanzelf.

2. Maatschappelijk relevant. Het werk van de constructeur van het jaar (binnen en buiten projecten) is maatschappelijk relevant en relevant voor de opdrachtgever. Door invulling te geven aan actuele en grote thema’s binnen de sector en de maatschappij. Kandidaten laten actief zien wat hun eigen bijdrage is, bijvoorbeeld aan de verbetering van de constructieve veiligheid, klimaatadaptatie en verduurzaming, de woningbouwopgave en/of andere thema’s.

3. Bijdragen aan en zichtbaar maken van ontwikkeling van het vakgebied. Door een verdere ontwikkeling van het vakgebied voor de opgaven van morgen. En deze ontwikkelingen uit te dragen binnen, en juist buiten de bouwsector. In publicaties, door zichtbaarheid in de media, door deelname aan commissies voor normalisatie, kennisontwikkeling en borging en actief in bijdragen aan onderwijs en onderzoek. Gericht op huidige en toekomstige vakgenoten, opdrachtgevers en ketenpartners, maar wellicht ook naar politiek en bestuur.

4. Bijdrage aan goede samenwerking binnen projectteams. Goede projecten in het heden zijn de basis voor de toekomst. En niemand kan dat alleen. De constructeur van het jaar draagt bij aan een goede samenwerking binnen elk projectteam. En neemt hierin initiatief en voert hierop regie. Zonder andere aspecten uit het oog te verliezen, neemt deze de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid in zijn projecten. Het organiseren en toepassen van ‘professionele tegenspraak’ is daarvan een expliciet onderdeel.